Yayın Kriterleri

SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 

 1. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

 

 1. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde; sosyal sigorta, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik hukuku, iş hukuku, sosyal politika, denetim, yönetim, kamu yönetimi ve işletmecilik konularında hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır.

 

 1. Yazılar, genel olarak akademik makaleler ve mevzuat yazıları olarak ikiye ayrılır. Ayrıca, dergide röportaj, dosya çalışmaları, yargı kararları, soru-cevap, pratik bilgiler gibi bölümler de yer alabilir.

 

 1. Yazılar, en az 1500 en fazla 8000 kelimeden oluşmalıdır.

 

 1. Derginin yazım dili Türkçe olup, Yayın Kurulu’nun uygun bulması halinde dergide İngilizce makalelerde yayımlanabilir.

 

 1. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, sosgum@ttmail.comadresine e-posta yoluyla gönderilir. Yazarlar, derginin web sayfasından temin edecekleri iletişim formunu doldurarak makalelerle birlikte göndermelidir.

 

 1. Gönderilen makalelerin özgün nitelikte, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 

 1. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur. Yayın Kurulu, gelen yazıları ilk aşamada 4 ana başlıkta değerlendirir. Bunlar; şekil şartları, bilimsellik, özgünlük ve güncelliktir. Yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olmayan yazı ve makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Bu başlıklar açısından değerlendirilen yazılardan uygun görülenler, iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine de Yayın Kurulu karar verir. Dergiye gelen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmez.

 

 1. Yazarlarla yapılan yazışmalar e-mail üzerinden yapılacaktır.

 

 1. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamlarda tüm yayın haklan Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği’ne aittir. Dergide yayımlanan yazı ve diğer verilerden ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

 

 1. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde yayımlanan makalelerde yer alan görüşler yazarların kişisel görüşleri olup fikri ve hukuki sorumluluk kendilerine aittir.