İlacta Taban Fiyat Uygulamasi Hakkında Kamuoyu Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle, ilaç ödemelerinde 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle taban fiyat uygulamasına geçilecektir.

Taban fiyat uygulaması aynı ilaç grubundan en ucuz eşdeğer ilaç fiyatının, ödemeye esas tutulması demektir. Bu uygulama ile 15 kalem ilaç grubu için eşdeğer fiyat farkı artacak ve fark vatandaşın cebinden çıkmaya başlayacaktır.

Başka bir deyişle sağlık sigortası primi ödediği halde, vatandaşlarımız, ayrıca bu uygulama ile taban fiyatın üzerindeki ilaçlardan doğan farkı karşılamak zorunda kalacaklardır. Bu ise çok sayıda katılım payına bir yenisinin eklenmesi demektir.

Konuyla ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği (TEB) yetkilileri, bu uygulama ile hastaların 15 kalem ilaç için ödedikleri ilaç fiyat farklarına ilave olarak % 20-% 120 oranında değişen ilave para ödeyeceklerini açıklamışlardır.

Bu durumda, “ilaca taban fiyat uygulaması” ile; halk sağlığının olumsuz etkileneceği, tamamen parasal içeriği nedeniyle sağlık ve sosyal güvenlik sistemine olan güvenin zedeleneceği, vatandaşlarımızın antibiyotik, ağrı kesici, mide koruyucu gibi ilaçlarla, kalp hastalıkları, kronik hepatit B, diyabet, ağrı kesici, kan pıhtılaşması ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgili ilaçlara erişiminin kısıtlanacağı, akılcı ilaç kullanımına katkı sağlamayacağı, ilaç temininde güçlükler yaratacağı ve ilacı temin eden meslek grubu olan eczacıların vatandaşla karşı karşıya geldiği sıkıntılı bir sürecin yaşanacağı görülmektedir.

Derneğimiz, içeriği ve sonuçları itibariyle vatandaşlarımızın cepten harcamalarını artıracağı ve toplum sağlığına katkı sağlamayacağı anlaşılan ilaca taban fiyat uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi, kaldırılması veya düzeltilmesi gerektiği düşüncesindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği